Řízení automatizovaného systému solárního ohřevu vody

Dodavatelem řídícího automatu, software a koncepce některých snímacích a řídících prvků je K. Bernášek firma INGSOFT s.r.o. Praha 10. Pro řízení byl použit automat typu MPC 302 od firmy MICROPEL s.r.o. s ním máme dlouholeté vynikající zkušenosti od roku 1995.

Automatizovaný systém slouží k vyhodnocení úrovně svitu slunce a k rozhodnutí o typu regulace polohy paraboly a to buď podle tabulky azimutu a elevací, dodanou autorem paraboly, nebo sledováním polohy slunce podle vlastní elektronické koncepce, při dostatečně jasné obloze.

K vyhodnocení poloh z pohonu, aby bylo možno porovnávat tabulkové hodnoty se skutečnými, byla vyrobena vyhodnocovací deska. Na této desce lze doladit jednak rozsahy vysílačů polohy, ale hlavně nelinearitu a celkovou citlivost snímačů polohy slunce.

Automatem lze nastavit plně automatický režim, ruční režim (pro nastavení a seřizovaní), různé režimy primárního a sekundárního čerpadla včetně nastavení množství průtoku vody primárním okruhem. Na displeji jsou zobrazeny hodnoty výstupní teploty z koncentrátoru a zpětné teploty z výměníku.

Z těchto hodnot vztažených na litrový průtok je počítán a zobrazován okamžitý kumulovaný výkon solární paraboly v kW. Dále jsou zobrazovány skutečné polohy azimutu a elevace, dle nalezené polohy slunce, a předpokládané tabulkové hodnoty azimutu a elevace.

Mimo obvyklou dobu denního svitu slunce automat převede polohy paraboly do takzvané parkovací polohy. Ráno připraví parabolu, dle tabulky, k očekávanému místu východu slunce. S parkovací polohou se počítá i pro vyhodnocení dešťových srážek, silného větru a přehřátí výstupní vody z neznámého důvodu.

Pro případ výpadku proudu je zařízení vybaveno záložním zdrojem, který po té co dojde k výpadku proudu, ze záložního zdroje, odstaví parabolu do parkovací polohy a vychladí dosud ohřátou vodu, aby nedošlo k poškození přehřátím. Po obnovení dodávky proudu dojde k obnovení automatického režimu popřípadě systém zůstane v režimu vypnuto a zaparkováno.

Za INGSOFT s.r.o. autor Karel Bernášek (c)

<< zpět

Všechna práva vyhrazena. Jakékoli použití obsahu těchto stránek bez souhlasu autora je zakázáno!
All rights reserved. Any reproduction of this websites content without author's approval is prohibited!
Designed by: Stanislava Koucká Nodlová, Webmaster: Václav Mareš; Copyright © 2009 - 2011